Bài đăng

Cần phát huy chất liệu cổ trong nhạc Việt

Kết quả Giải Âm nhạc Cống hiến lần 13 - 2018